Διαβήτης και σεξουαλική υγεία

Ανεπαρκής έλεγχος του διαβήτη μπορεί να προκαλέσει σεξουαλική δυσλειτουργία . Μπορείτε να βοηθήσετε τη σεξουαλική σας υγεία, αν φροντίσετε για τα παρακάτω

  1. Σχολαστικός έλεγχος του διαβήτη.
  2. Διακοπή του καπνίσματος.
  3. Έλεγχος της αρτηριακής πίεσης.
  4. Ελάττωση της κατανάλωσης αλκοόλ.
  5. Υπάρχουν φαρμακευτικά σκευάσματα τα οποία μπορεί να σας βοηθήσουν. Συζητήστε με τον Ιατρό σας.